Manipulacija mapom Vašington posta

Published on:

foto: washingtonpost.com

 

Ponovo se bude tenzije na Kosovu. Prema posljednjim informacijama iz beogradskih medija, srpska policija uhapsila je na teritoriji Srbije tri kosovska policajca “naoružana do zuba”. Kosovari tvrde da su srpski policajci zašli duboko u kosovsku teritoriju i tamo kidnapovali trojicu policajaca koji su bili u patroli u pograničnom pojasu, gdje su nadgledali kolske puteve, u cilju sprječavanja šverca i ilegalnih prelazaka.

Zapad se uključio u smirivanje strasti.

U smirivanje strasti se definitivno nijesu uključili neki korisnici društvenih mreža. U jednom postu priložena je mapa sa nekim vidom žarišta u Evropi, koju prati komentar:

Zašto bi srpske antiterorističke jedinice bile blizu administrativne linije sa Kosovom, pitaju se neki “stručnjaci”?
Zato što je Kosovo leglo terorizma, navodi, odnosno prikazuje na svojoj mapi, između ostalog, Vašington post.

Priložena mapa jeste djelo Vašington posta (VP). U infografici iz 2017. taj list dao je presjek terorističkih napada na teritoriji Evrope od 1970. do 2016. U naslovu i podnaslovu, VP navodi:

46 godina terorističkih napada u Evropi, vizuelizovano

Od 1970. do 2016.: 5125 ljudi je preminulo usljed bombardovanja. 2463 usljed likvidacija. 2270 od napada. 957 usljed talačkih situacija. 183 usljed otmica. 88 od napada na zgrade. Hiljade povrijeđenih ili nestalih.

VP u analizi navodi da se u pomenutom periodu najviše terorističkih napada dogodilo u Rusiji, Velikoj Britaniji, Ukrajini, Španiji i Francuskoj, te da se vremenom trend terorističkih napada prebacio sa zapada na istok kontinenta.

Na pomenutoj mapi, koja je u spornoj objavi “otkinuta” tako da se recimo ne vidi čitava Rusija ili dijelovi okupirane Ukrajine, u reonu Kosova vidi se povećana aktivnost, ali nije precizirano o kojoj vrsti terorističkih napada se radi, ili ko je za njih odgovoran. Imajući u vidu turbulentan period ‘90-ih, nije teško pretpostaviti zašto je to tako.

Teza da je Kosovo leglo terorizma, u pomenutom slučaju, ne stoji jer su po toj logici veće leglo terorizma Rusija, Velika Britanija, Fracuska… To nije bila poenta infografike Vašington posta, pa se dolazi do zaključka da je u pitanju proizvoljna i pristrasna ocjena autora.

Zbog svega navedenog, pomenuta objava dobija ocjene – reciklaža i manipulisanje činjenicama.

Ocjenu “recikLAŽA” dobija medijski sadržaj koji iznova koristi već objavljene informacije bez jasne naznake vremenskog perioda na koji se sadržaj odnosi. Tekst se reciklira u određenom trenutku kako bi se manipulisalo zaključcicima konzumenta medijskog sadržaja.

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.