Svjetska zdravstvena organizacija ne planira “klimatska zaključavanja”

Published on:

Foto: Freepik

Svjetska zdravstvena organizacija je u člancima uglavnom anonimnih portala “optužena” da planira uvesti klimatska zaključavanja te da će svjetska populacija zbog toga ponovo svjedočiti zatvaranjima kao za vrijeme pandemije Covid-19.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i njen šef Tedros Adhanom Ghebreyesus “optuženi” su u člancima nekoliko portala i u objavama na društvenim mrežama da planiraju uvesti “klimatska zaključavanja” te oduzeti suverenitet državama.

Na portalu Provjeri 6.6.2023. godine objavljen je članak opremljen naslovom:

WHO planira pokrenuti klimatska zaključavanja?

U članku se navodi da SZO planira da uvede karantine zbog klimatskih promjena, čije se samo postojanje implicitno osporava. Takođe se navodi i da SZO koristi pristup “Jedno zdravlje” (eng. “One health”) kao način uvođenja takve vrste karantina.

Sada kada je prijevara s koronavirusom Wuhan (Covid-19) gotova, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je zauzeta smišljanjem svoje sljedeće tiranske sheme u obliku još jedne runde karantena, ovaj put kako bi zaustavila “klimatske promjene”.

Nedavno predloženi amandmani na Međunarodne zdravstvene propise (IHRs) i takozvani Pandemijski ugovor uključuju ono što je poznato kao pristup “Jedno zdravlje”. Shema One Health dodijelit će WHO-u apsolutnu “ovlast” da pokrene “klimatska zaključavanja” u takvom trenutku kada se utvrdi da je “globalno zagrijavanje” prevelika prijetnja da bi se zanemarila.

U članku se tvrdi i da Bill Gates, za čiju se fondaciju navodi da je glavni finansijer SZO-a, “ne može da dočeka sljedeću lažnu pandemiju”.

 Bill Gates i njegova Zaklada Bill & Melinda Gates najveći su financijeri WHO-a, vodeći tiransku politiku organizacije. Gates jednostavno ne može dočekati da se pokrene sljedeća lažna “pandemija”, koja će cijeli svijet ponovno gurnuti u pakao – usput, puno gori pakao od covida.

U članku se ističe i da je pandemija Covid-19 zapravo bila samo “test” za planove koje SZO navodno ima te da Klaus Schwab, osnivač Svjetskog ekonomskog foruma (SEF), takođe učestvuje u navodnom planu.

Covid je bio samo test za ono što WHO planira sljedeći put. Svjetski ekonomski forum (WEF), kojeg vodi Klaus Schwab, također je uključen u predvodništvo sheme koju Daily Exposé opisuje na sljedeći način:

“SZO-ov ‘Sporazum o pandemiji’ neće se baviti samo pandemijama. Globalno uvodi ideologiju ‘One Health’. Koncept prepoznaje međuovisnost zdravlja ljudi i životinja te povezanost s okolišem. Putem ove agende One Health, WHO će imati ovlasti donositi odluke u pitanjima koja se odnose na okoliš (uključujući emisije stakleničkih plinova, onečišćenje i krčenje šuma), zdravlje životinja (npr. stoke) i zdravlje ljudi (uključujući cijepljenja, društvene odrednice, i kretanje stanovništva). S ovim proširenim ovlastima, WHO bi mogao odmah proglasiti klimatsku ili ekološku izvanrednu situaciju i nametnuti karantene.”

Tvrdnje o tome da SZO planira uvesti karantine zbog klimatskih promjena objavljene su i u članku portala Istinom protiv laži 25.5.2023, u kom se navodi da je šef SZO-a Tedros Adhan Ghebreyesus na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u Ženevi pozvao svjetske čelnike da prepuste svoj suverenitet SZO-u.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozvao je svjetske čelnike da prepuste suverenitet svojih nacija WHO-u prije nego dođe sljedeća pandemija.

U članku ovog portala takođe se navodi da je Sporazum o pandemiji zapravo alat kojim se uvodi “ideologija” Jedno zdravlje, koja za cilj ima da SZO dobije proširene ovlasti i nametne karantine.

Identične tvrdnje o predaji suvereniteta potom su objavili i portali Nulta tačka i Epoha (12), a dijelile su se i na društvenim mrežama (12345678).

Šta su činjenice?

Tvrdnje portala Provjeri da je pandemija Covid-19 bila “prevara” te da je “Covid bio samo test za ono što SZO planira” dio su teorija zavjere koje su prisutne od samog početka pandemije. Još od 2020. godine u takvim se narativima pandemija naziva “plandemijom” i tvrdi se da je cilj bio ukidanje ljudskih prava i sloboda ili čak “depopulacija” planete.

Raskrinkavanje je u brojnim analizama pisalo o takvim teorijama zavjere, koje negiraju sve dostupne činjenice o tome da pandemija jeste stvarna i da je riječ o stvarnoj bolesti i stvarnom virusu koji je izaziva (12345). Provjeri (.hr) je jedan od portala koji učestalo objavljuju teorije zavjere o Covid-19 i vakcinama protiv te bolesti. Analize u kojima je Raskrinkavanje ocjenjivalo takav sadržaj dostupne su na linku ovdje.

Šta je inicijativa “Jedno zdravlje”?

U analiziranim člancima portala Provjeri i Istinom protiv laži tvrdi se da SZO koristi pristup “One health”, odnosno “Jedno zdravlje” kao način koji će da omogući uvođenje “klimatskih zatvaranja” (eng. climate lockdowns).

Koncept “Jedno zdravlje” pristup je koji SZO aktivno zagovara od 2017. godine. Kako se navodi na zvaničnoj stranici SZO-a, “Jedno zdravlje” je pristup kojim se utiče na optimizaciju zdravlja ljudi, životinja i ekosistema kroz integrisanje ovih oblasti, umjesto da ih se drži odvojenim.

Budući da su i ljudi, i životinje, i ekosistemi usko povezani te da promjene u jednoj od ovih oblasti neminovno utiču na druge, SZO zagovara da se na takve promjene odgovara zajedničkim pristupom.

O tome kako SZO radi na konceptu “Jedno zdravlje”, na zvaničnoj stranici ove organizacije navodi se:

SZO integriše “One Health” u svoje jedinice i urede, povezujući pružanje  strateških savjeta u vezi s različitim politikama i provodeći treninge na lokalnim, nacionalnim i regionalnim nivoima. Cilj su jači programi koji su u vlasništvu država koje ih sprovode.

Detalji inicijative “Jedno zdravlje” dostupni su u publikaciji koju je SZO objavio 29.6.2022. godine i koja se može preuzeti na ovom linku.

Šta su činjenice o “klimatskom zaključavanju”?

Klimatsko zaključavanje (eng. climate lockdown) u osnovi je ideja prema kojoj bi zatvaranja, poput onih tokom pandemije Covid-19, mogla biti efikasna u borbi protiv klimatskih promjena.

Sam termin, kako pretraga pokazuje, učestalo se koristi u “zavjerološkim” krugovima u kojima se tvrdi da će vlade širom svijeta uvesti karantine slične onima viđenim u pandemiji Covid-19, kako bi se borile sa svim problemima klimatskih promjena. Ti navodi su netačni.

O samom terminu “klimatsko zaključavanje” pisao je Institut za strateški dijalog (ISD) u članku objavljenom 13.3.2023. godine.

ISD, koji je neprofitna organizacija iz Engleske posvećena zaštiti ljudskih prava i “preokretanju rastuće plime polarizacije, ekstremizma i dezinformacija širom sveta”, kako se navodi na zvaničnoj stranici, precizira da je termin postao popularan već nakon prvih karantina u pandemiji Covid-19.

Fraza “klimatsko zaključavanje” pojavila se na društvenim mrežama dva dana nakon što je u Wuhanu 23. januara 2020. uvedeno prvo zatvaranje zbog Covid-19. Većina početnih upotreba izraza imala je pozitivne konotacije, suprotstavljajući relativnu hitnost kojom se pristupalo jednoj smrtonosnoj prijetnji (Covid-19) s drugim katastrofalnim, dugoročnim problemom klimatskih promjena.

ISD dalje navodi primjere pozitivnih i negativnih stavova prema različitim idejama vezanim za tzv. klimatsko zaključavanje, baziranim na činjenici da je tokom zaključavanja, odnosno karantina tokom pandemije Covid-19, zabilježen smanjen nivo emisije CO2. No, priče o navodnim planovima da se na osnovu toga uvedu karantini pojavljuju se samo kao dio teorija zavjere i lažnih vijesti kojima se negiraju klimatske promjene.

O tome ISD u citiranom članku piše:

Izraz “klimatsko zaključavanje” odnosi se na konspirativni narativ koji tvrdi da globalne elite koriste klimatske promjene kao izgovor za ograničavanje individualnih sloboda i građanskih sloboda. Diskusija o klimatskim zatvaranjima prvi put je postala popularna na društvenim mrežama u septembru 2020. godine, kada su se pojavili izvještaji o učincima karantina zbog Covid-19 na globalno zagađenje, a neki akteri su počeli tvrditi da su ta ograničenja zapravo prethodnica budućih blokada uzrokovanih klimatskim promjenama. U skorije vrijeme korišten je za izazivanje straha od predloženih “15-minutnih gradova”

U vezi s konceptom 15-minutnih gradova napomenimo da je riječ o urbanističkom konceptu koji je fokusiran na dostupnost osnovnih životnih potrepština i usluga, koji bi ujedno podrazumijevao i uštede energije, recimo, na prevozu i gorivu. Raskrinkavanje je u analizi koju možete čitati na linku ovdje pisalo o tome kako su teoretičari/ke zavjere ovaj koncept predstavili kao plan zaključavanja i kontrole stanovništa.

Slično tome, i odluka o probnom postavljanju tzv. saobraćajnih filtera da bi se smanjile saobraćajne gužve u britanskom gradu Oxford pogrešno je predstavljena kao uvođenje “klimatskog zatvaranja”. Detaljnije čitajte u analizi Raskrinkavanja na linku ovdje.

Kad je riječ o klimatskim promjenama, SZO navodi da su one najveća prijetnja po zdravlje s kojom se čovječanstvo suočava. Navodi se i da već 25 godina SZO radi na ovom problemu:

SZO radi na pitanjima vezanim za klimatske promjene i zdravlje više od 25 godina i razvio je sveobuhvatan pristup koji ima za cilj da podrži zemlje u procjeni i upravljanju zdravstvenim uticajima koje izazivaju klimatske varijabilnosti i promjene.

SZO nigdje ne zagovara “zaključavanja” kao dio mjera u borbi protiv klimatskih promjena niti uopšte koristi takav termin u svojim zvaničnim publikacijama.

U analiziranim člancima portala Provjeri i Istinom protiv laži posve je nejasno kako i na osnovu čega se tvrdi da SZO nešto nameće i uvodi, s obzirom na to da je riječ o međunarodnom koordinirajućem tijelu javnog zdravstva u sklopu organizacije Ujedinjenih nacija (UN), koje nema ovlasti za bilo šta od toga.

Šta je Pandemijski sporazum?

Pandemijski sporazum na koji se poziva u članku portala Istinom protiv laži jedan je od dokumenata SZO-a kojim se nastoji koordinisati globalni odgovor na pandemije.

U članku analiziranog portala i njegovim prenošenjima, Sporazum je netačno protumačen jer se u njemu ne predviđaju nikakvo ukidanje suvereniteta država niti klimatska zaključavanja.

Podsjetimo da je u martu 2021. godine na zvaničnoj stranici SZO-a objavljeno saopštenje za medije o tome da su svjetski lideri saglasni s tim da je potreban sporazum o borbi protiv pandemija. U saopštenju se navodi:

Glavni cilj novog međunarodnog sporazuma o pripremljenosti i odgovorima na pandemije bio bi podsticanje sveobuhvatnog, multisektorskog pristupa za jačanje nacionalnih, regionalnih i globalnih kapaciteta i otpornosti na buduće pandemije. Ovo je prilika da se svijet ujedini kao globalna zajednica za miroljubivu saradnju koja seže i dalje od ove krize.

Na temelju ovog sporazuma, SZO je 3. marta 2023. godine u saopštenju objavljenom na zvaničnoj stranici naveo da su članice započele pregovore o globalnom sporazumu o prevenciji pandemija. Dokument nosi naziv “Draft zero”, odnosno “Nulti nacrt”.

Na početku “Nultog nacrta” (str. 4, tačka prva) jasno je naglašeno da se poštuje princip suvereniteta država kada je u pitanju javno zdravstvo, a naročito prevencija pandemije i oporavak zdravstvenog sistema. U citiranom dokumentu, koji ima 32 stranice, nigdje se ne pominje da će SZO dobiti ovlasti da “uvodi klimatska zaključavanja” niti da je to uopšte cilj SZO-a.

Da li je Adhanom Ghebreyesus pozvao države da predaju suverenitet SZO-u?

Svjetska zdravstvena skupština održala se u Ženevi u periodu od 21. do 30.5.2023. godine, kako je i navedeno u članku portala Istinom protiv laži.

Kako Reuters prenosi u članku objavljenom 22.5.2023. godine, tema Skupštine bila je rješavanje svjetskih zdravstvenih izazova, uključujući i buduće pandemije, iskorjenjivanje dječje paralize, kao i podršku pri ublažavanju ukrajinske zdravstvene krize izazvane ruskom invazijom.

Snimak govora glavnog direktora SZO-a dostupan je na linku ovdje, kao i transkript završnog govora koji je objavljen na stranici SZO-a 30.5.2023. godine na engleskom jeziku.

Tokom govora, Tedros Adhanom Ghebreyesus naglasio je koliko je važna borba protiv dezinformacija o pandemijskom sporazumu i demantovao navode o “predaji suvereniteta”.

Dakle, posve je netačno da je šef SZO-a pozvao svjetske državnike/ce da prepuste suverenitet svojih nacija, kako se navodi u članku portala Istinom protiv laži.

Gates, Schwab i SZO

Teoretičari/ke zavjere učestalo tvrde da je Bill Gates, američki milijarder i filantrop, dio navodne svjetske elite koja preko SZO-a utiče na dešavanja u svijetu s ciljem da kontroliše populaciju, oduzima ljudska prava i slobode, pa čak i da smanji broj svjetskog stanovništva. S tim u vezi su i navodi iz članka portala Provjeri o tome da “Gates jednostavno ne može dočekati da se pokrene sljedeća lažna pandemija”.

O nizu teorija zavjere koje se vezuju za Gatesa možete čitati u analizi na linku ispod.

https://raskrinkavanje.ba/analiza/bill-gates-ne-prorice-pandemije-majmunske-boginje-nisu-najavljene

I povezivanje Klausa Schwaba, osnivača Svjetskog ekonomskog foruma, s nepostojećim planom za klimatska zaključavanja takođe se temelji na učestalim dezinformacijama koje teoretičari/ke zavjere plasiraju o njemu i SEF-u. Raskrinkavanje je u brojnim analizama pisalo o tome da ni Svjetski ekonomski forum ni njegov osnivač nemaju nikakve tajne planove da stanovništvu oduzimaju ljudska prava (1, 2, 3).

Shodno navedenim činjenicama, tvrdnje da SZO koristi inicijativu “Jedno zdravlje” za uvođenje klimatskih zaključavanja kao dio plana za “kontrolu stanovništva” ocjenjujemo kao lažnu vijest i teoriju zavjere. Tvrdnje iz članka portala Provjeri da su Bill Gates i Klaus Schwab dio plana o takvim zaključavanjima ocjenjujemo kao teoriju zavjere.

Tvrdnju iz članka portala Istinom protiv laži da je direktor SZO pozvao svjetske čelnike da prepuste suverenitet ocjenjujemo kao lažnu vijest. Sve kasnije objave ove tvrdnje ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti.

Tvrdnje da je Covid bio samo test za ono što SZO planira te da je pandemija Covid-19 bila prevara i test za nova zaključavanja takođe ocjenjujemo kao teoriju zavjere.

(Irna Halilović, Mladen Lakić, Raskrinkavanje.ba)