Korpusi i Paqes zbaton projekte për zhvillimin e komunitetit, duke mos promovuar vlera trans-humaniste

Published on:

Postimi promovon një narrativë armiqësore dhe demonizon vullnetarët e Korpusit të Paqes të SHBA në vend. Sipas faqes zyrtare të Korpusit të Paqes, 800 vullnetarë kanë punuar deri më tani në shkolla në të gjithë vendin, në komuna, në organizata civile dhe në institucionet shtetërore për të ndihmuar në zhvillimin e komuniteteve. Në njoftim thuhet se vijnë për të promovuar vlera trans-humaniste dhe gjinore, gjë që nuk korrespondon aspak me përmbajtjen e aktiviteteve, gjë që mund të shihet në raportet vjetore të Korpusit të Paqes.

 

Po shqyrtojmë një postim në rrjetin social Facebook ku thuhet:

Korpusi Amerikan i Paqes në shkolla!?!
Unë mund ta imagjinoj se çfarë lloj jo “vlerash” transgjinore dhe trans-humaniste do t’u shërbejnë fëmijëve tanë këta vullnetarë të dashur!
Marshoni në Wyoming, nuk kemi nevojë për ju këtu, larg fëmijëve tanë!

Postimi ndan një foto nga një artikull mediatik i 11 shtatorit me titull: “Një grup i ri vullnetarësh të SHBA në Korpusin e Paqes”

Kur dikush i qaset tekstit origjinal (për të cilin nuk ka asnjë lidhje në postimin që po shqyrtojmë), vjen në përgjigjen e pyetjes se në cilat aktivitete do të marrin pjesë vullnetarët e Korpusit Amerikan të Paqes në vend.

Në fakt, bëhet fjalë për grupin e dytë prej 26 vullnetarësh që mbërrijnë në Maqedoninë e Veriut. Numri i vullnetarëve nga SHBA-të të interesuar për të shërbyer në vend po rritet çdo vit dhe gjatë qëndrimit të tyre dy vjeçar me ne, ata do të punojnë si mësues të gjuhës angleze në shkolla, si dhe në fushën e zhvillimit të komunitetit në organizatat joqeveritare.

Korpusi i Paqes është një organizatë e qeverisë amerikane dhe zbaton programet e saj në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Vullnetarët do të jetojnë dhe punojnë në qytete dhe fshatra anembanë Maqedonisë, do të studiojnë gjuhët vendase dhe do ta njohin kulturën maqedonase, ndërsa shërbimin në vend do ta fillojnë në dhjetor të këtij viti. Mbi 800 qytetarë amerikanë kanë shërbyer në Maqedoninë e Veriut që nga viti 1996, thuhet në artikull.

Sipas faqes zyrtare të Korpusit të Paqes në vend, 800 vullnetarë kanë punuar deri më tani në shkolla, në komuna, në organizata civile dhe në institucionet shtetërore për të ndihmuar në zhvillimin e komuniteteve në mbarë vendin.

Në procesin e hulumtimit të mundësive të ndryshme për zhvillimin e programit, zyrtarët qeveritarë në Maqedoninë e Veriut dhe personeli i Korpusit të Paqes vendosën së bashku që projektet arsimore që synojnë mësimin e gjuhës angleze, mësimin e metodave të mësimdhënies interaktive dhe përdorimin e teknologjive të reja, do të plotësojnë kërkesat për përmirësimin e studimit të gjuhës angleze në vend. Do të hapen gjithashtu mundësi për të përmirësuar kapacitetet e arsimit lokal, thekson Korpusi i Paqes në faqen e tij të internetit.

Në vitin 2005, Korpusi i Paqes në Maqedoni filloi programin për zhvillimin e komunitetit me qëllim të ndihmës së institucioneve shtetërore, bashkësive lokale dhe organizatave joqeveritare në ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve të tyre dhe zbatimin e programeve dhe aktiviteteve të qëndrueshme. Bashkëpunimi më i fundit ndërmjet Korpusit të Paqes dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale filloi në vitin 2015. Korpusi i Paqes i drejton aktivitetet e veta për të mbështetur Qeverinë e Maqedonisë në përpjekjet e saj për përfshirje sociale dhe deinstitucionalizimin e personave me nevoja të veçanta. Vullnetarët punojnë për të përmirësuar aftësitë e stafit lokal duke zhvilluar programe dhe aktivitete, si me përdoruesit ashtu edhe me prindërit e tyre.

Në shenjë mirënjohjeje për kontributin dhe përkushtimin e madh të vullnetarëve dhe stafit, Presidenti i Republikës së Maqedonisë së atëhershme i ka ndarë Korpusit të Paqes Medalje për Merita në vitin 2014. Nga faqja e Presidentit të Republikës së Maqedonisë mund të shihet se kur presidenti Pendarovski shkoi për të vizituar shkollat, vullnetarët e Korpusit të Paqes u ndihmuan fëmijëve maqedonas në mësimin e gjuhës angleze.

Dhe në vitin 2013, vullnetarët e Korpusit të Paqes i mësuan anglisht popullatës në zonat urbane dhe rurale, bashkëpunuan me organizata joqeveritare dhe vetëqeverisje lokale. Në trajnimin e tyre 11 javor, përveç mësimit të gjuhës maqedonase dhe shqipe, ata patën mundësi të ligjërojnë në shkollat ​​lokale dhe të realizojnë projekte të vogla për zhvillimin e komuniteteve. Gjatë trajnimit, vullnetarët jetuan në familje pritëse, me qëllim që të kuptojnë më mirë komunitetet dhe kulturën në Maqedoni dhe të mësojnë më lehtë gjuhët vendase. Në atë grup kishte vullnetarë të moshës 21 deri në 72 vjeç.

Në vitin 2022, raporti vjetor i Korpusit të Paqes tregon se janë nënshkruar memorandume bashkëpunimi me Kryqin e Kuq dhe Agjencinë për Rini dhe Sport. Vullnetarët morën pjesë në trajnime që trajtonin tema të lidershipit, komunikimit, dialogut ndërkulturor, përfshirjes aktive të të rinjve dhe vullnetarizmit, si dhe në zhvillimin profesional dhe trajnime në gjuhën angleze.

Qëllimi i Projektit për Zhvillimin e Komunitetit është të përkrahë qytetarët dhe organizatat në Maqedoni për të realizuar përpjekje të qëndrueshme për zhvillim në bashkësi, të cilat do të ishin gjithëpërfshirëse dhe nga të cilat do të përfitonin të gjitha kategoritë e qytetarëve. Aktivitetet e projektit janë krijuar për të përmbushur tre objektiva kryesore: përmirësimin e kapaciteteve të organizatave dhe grupeve sociale për të përmbushur nevojat e identifikuara në komunitet; për të forcuar aftësitë jetësore të të rinjve; dhe rritjen e mundësive për pjesëmarrje aktive në komunitet, veçanërisht për të rinjtë. Ata kanë mbajtur edhe një aksion pastrimi përgjatë lumit Vardar afër parkut të qytetit në Shkup.

Në fakt, postimi që po shqyrtojmë ndan një tregim se ata po vijnë për të promovuar vlera trans-humaniste dhe gjinore që nuk korrespondojnë aspak me përmbajtjen e aktiviteteve që mund të shihen në raportet vjetore të Korpusit të Paqes. 

 

Trans-humanizmi, krijimi i një mbinjeriu që do të evoluojë përtej kufizimeve aktuale fizike dhe mendore me ndihmën e shkencës dhe teknologjisë, është një temë e shpeshtë e teorive konspirative dhe demonizimit të aktiviteteve të dobishme, siç janë ato të kryera nga Korpusi i Paqes. Trans-humanizmi i kushton vëmendje të veçantë teknologjive, inxhinierisë gjenetike, teknologjisë së informacionit, nanoteknologjisë molekulare dhe inteligjencës artificiale, konsideron mundësitë e zhdukjes së sëmundjeve, rritjen e kapaciteteve intelektuale njerëzore etj. Por kjo nuk ka të bëjë fare me Korpusin e Paqes.

Postimi që po shqyrtojmë promovon një narrativë armiqësore dhe demonizon vullnetarët e Korpusit të Paqes të SHBA-së në vend. Por në kundërshtim me pretendimin se vijnë për të promovuar vlerat trans-humaniste dhe gjinore, vullnetarët amerikanë marrin pjesë në jetën shoqërore maqedonase, në arsim, përmirësimin e kushteve të personave me nevoja të veçanta, kryejnë aksione mjedisore, mësojnë popullatën maqedonase anglisht, etj.

Për të gjitha faktet e mësipërme ne e vlerësojmë këtë postim në Facebook si të pavërtetë.