Nuk është e vërtetë që Ukraina ka inflacion më të ulët se Maqedonia e Veriut

Published on:

Ukraina nuk ka një normë inflacioni më të ulët se Maqedonia e Veriut siç pretendohet në postim. Ukraina dhe Maqedonia e Veriut në gusht 2023 kishte një normë të ngjashme inflacioni (8,3% në Maqedoni dhe 8,6% – Ukrainë), megjithatë, ajo ishte më e ulët në Maqedoni të Veriut. Që nga fillimi i luftës, deri më tani, Ukraina nuk ka pasur kurrë një normë inflacioni më të ulët se Maqedonia e Veriut.

Po analizojmë një postim në rrjetin Facebook që pretendon se Ukraina, edhe pse është në luftë, ka pasur inflacion më të ulët se Maqedonia e Veriut.

Në Ukrainë, e cila është në luftë me Rusinë, ka më pak inflacion sesa në Maqedoninë e Veriut. Por inflacioni në Verioren është për shkak të luftës në Ukrainë. Kjo nuk është një bisedë për Qurka, është për ne, thuhet në postim.

Nuk është e vërtetë që norma e inflacionit në Ukrainë është më e ulët se norma e inflacionit në Maqedoni të Veriut dhe kjo mund të kontrollohet lehtësisht. Nëse shkoni në faqen e internetit të Trading Economics, mund të shihni normat e inflacionit sipas muajve, duke filluar nga viti 2023, si për Maqedoninë e Veriut, si dhe për Ukrainën.

Kështu, për shembull, në gusht 2023, norma e inflacionit në Ukrainë ishte 8.6 për qind, dhe në Maqedoni 8.3. Nëse shikojmë mbrapa gjatë muajve, do të shohim se në vitin 2023, Ukraina nuk ka pasur kurrë një normë inflacioni më të ulët se Maqedonia e Veriut.

Norma e inflacionit në Ukrainë ishte më e larta në janar 2023 – 26 përqind, dhe më e ulëta në gusht 2023 – 8.6 përqind.

Një grafik nga faqja e internetit e Trading Economics që tregon normat e inflacionit në Ukrainë

Norma vjetore e inflacionit të Ukrainës u lehtësua në 8.6 përqind në gusht 2023 nga 11.3 përqind në korrik, duke u rikthyer në nivelet e paraluftës, shkruan Trading Economics.

Në Maqedoninë e Veriut, norma më e lartë e inflacionit ka qenë edhe në janar 2023 – 17,1 për qind, dhe më e ulëta në gusht – 8,3 për qind.

 

Norma vjetore e inflacionit në Maqedoni u ul më tej në 8.3% në gusht 2023, që është më e ulëta që nga shkurti 2022, nga 8.4% në muajin e kaluar, sipas Trading Economics.

Nëse shikoni normat e inflacionit në të dy vendet që nga fillimi i agresionit ushtarak rus kundër Ukrainës, nga shkurti i vitit 2022, do të shihni se Ukraina nuk ka pasur kurrë një normë inflacioni më të ulët se Maqedonia.

Përmbledhje nga Trading economics të inflacionit të Maqedonisë së Veriut që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës
Përmbledhje nga Trading economics të inflacionit të Maqedonisë së Veriut që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës

Sipas kësaj, mund të konkludojmë se Ukraina nuk ka një normë inflacioni më të ulët se Maqedonia e Veriut siç pretendohet në postim. Ukraina dhe Maqedonia e Veriut në gusht 2023 kishin një normë të ngjashme inflacioni (8.3% Maqedonia dhe 8.6% – Ukrainë), por, megjithatë, ishte më e ulët në Maqedoni. Që nga fillimi i luftës, deri më tani, Ukraina nuk ka pasur kurrë një normë inflacioni më të ulët Maqedonia e Veriut. Ndaj postimin që po e analizojmë e vlerësojmë si të pavërtetë.