DEKLARACIJA

Deklaracija o razvoju Mreže protiv dezinformacija za Balkan (ADN-Balkan)

UZIMAJUĆI U OBZIR da smo organizacije civilnog društva i mediji na Balkanu koji rade na podsticanju slobode izražavanja, udruživanja i slobodnog protoka provjerenih informacija;

BUDUĆI DA vjerujemo da građani u demokratskim društvima imaju pravo na tačne i pravovremene informacije koje će im omogućiti da zastupaju svoje interese i donose informisane odluke o svom životu;

BUDUĆI DA su članovi osnivači razgovarali o hitnoj potrebi uspostave daljnje infrastrukture suradnje na temelju zajedničke potrebe za suzbijanjem dezinformacijskih narativa koji ometaju razvoj demokracije i vladavine prava u regiji;

BUDUĆI DA dijelimo zajednički cilj globalne slobode izražavanja i promocije standarda profesionalnog novinarstva, na osnovu našeg iskustva u njihovoj odbrani u našim zemljama;

BUDUĆI DA dijelimo zajedničko razumijevanje da je regionalna saradnja ključna za postizanje ovog cilja, budući da mnoge negativne tendencije imaju prekogranične aspekte koji iskorištavaju pukotine unutar i između naših zajednica.

ZBOG TOGA:

PODRŽAVAMO ljudsko pravo na slobodu izražavanja kao osnovno ljudsko pravo i zajedno sa pravom na slobodan protok informacija i odgovornosti smatramo ga bitnim za ostvarivanje svih prava građana;

PODRŽAVAMO da je odgovornost svih aktera koji utiču na živote građana u regionu od suštinskog značaja za razvoj demokratije, uključujući državne institucije, državne i javne zvaničnike, medijske organizacije, civilno društvo, privatni i akademski sektor, kao i ličnu odgovornost pojedinaca odgovornih unutar ovih struktura.

PODRŽAVAMO da su principi ljudskih prava i medijskih sloboda univerzalni, ali da su metode zastupanja i zaštite kontekstualne; stoga se zalažemo za regionalnu saradnju zasnovanu na strogom pridržavanju principa etičkog novinarstva i provjere činjenica, kao što je sadržano u relevantnim samoregulatornim dokumentima, uključujući nacionalne kodekse novinara i Kodeks principa Međunarodne mreže za provjeru činjenica.

PODRŽAVAMO ideju da principe novinarstva i provjere činjenica kao suštinskog elementa izvještavanja i novinarstva kao čuvara javnog interesa, primjenjuju novinari, blogeri, korisnici interneta, aktivisti, naučnici, akademici i drugi kreatori sadržaja, u bilo kom mediji ili format, obezbjeđuju povoljnije društveno okruženje za konzumaciju i razmjenu informacija građana Balkana.
Naglašavamo da su otvorenost, transparentnost i odgovornost državnih institucija, posebno u društvima pod prijetnjom kampanja dezinformacija spolja i iznutra, od suštinskog značaja za zaštitu prava građana da budu informisani i da postupaju u skladu sa principima ljudskih prava i vladavina prava, pravo u odbranu njihovih sloboda, sigurnosti i privatnosti.

ISTIČEMO da moć koja je svojstvena tradicionalnim i digitalnim medijskim tehnologijama nosi odgovornost i obavezu njihovih korisnika da se pridržavaju principa ljudskih prava, demokratskog pluralizma i vladavine prava, na osnovu pravnih okvira i samoregulatornih standarda uspostavljenih da se zaštiti ih.

TEŽIMO da budemo efikasniji zagovornici slobode izražavanja i demokratije u našem regionu, pa smo odlučili da radimo zajedno na promovisanju i podršci pitanjima od javnog interesa i edukaciji građana o pretnjama demokratiji, i
STOGA SE SLAŽEMO DA RADIMO zajedno kao Mreža protiv dezinformacija za Balkan (ADN-Balkan) na unapređenju slobode izražavanja i suzbijanju dezinformacija kroz inicijative koje promovišu pristup provjerenim profesionalnim informacijama u cijelom regionu, u skladu sa međunarodnim normama ljudskih prava, kroz bilo koju aktivnost, uključujući razmjenu vijesti, obrazovanje, obuku i zagovaranje.

KONAČNO, ISTIČEMO da je uspostavljanjem ove mreže protiv dezinformacija naša vizija odgovoriti na sve veću potražnju za informacijama zasnovanim na činjenicama među građanima Balkana i poslužiti kao model prekogranične saradnje koja prevazilazi regionalne granice i povećava političku i medijsku odgovornost širom svijeta.
Ovu deklaraciju su prvobitno potpisali 2. aprila 2020. godine, na Međunarodni dan provjere činjenica, od strane propisno ovlaštenih predstavnika članova osnivača.

Članovi Mreže protiv dezinformacija za Balkan:

Metamorfozis, Fondacija Interneta i društvo iz Sjeverne Makedonije, osnivač Vistinomer.mk, Portalb.mk i Meta.mk
Faktoje.al iz Albanije
JAJ.gr (Novinari za novinarstvo) iz Grčke, autorizovan od strane Centra za medijsku pismenost
Crno-beli svet (CBS), organizacija i onlajn portal sa Kosova
Laboratorija za mirovno novinarstvo, Škola novinarstva i medijske komunikacije, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
Centar za digitalnu komunikacijsku mrežu za jugoistočnu Evropu, Grčka
Istinomer iz Srbije
Elinika Hoaxes iz Grčke
Internews Kosovo, osnivač Kalza sa Kosova
BlueLink fondacija, osnivač Euromegdana i BlueLink Stories iz Bugarske

Druge zainteresovane organizacije mogu podržati ovu deklaraciju potpisivanjem pisanog sporazuma o poštovanju gore navedenih ciljeva platforme