O MREŽI

Mreža protiv dezinformacija za Balkan (ADN-Balkan) služi kao osnova za saradnju između organizacija civilnog društva, medija, obrazovnih institucija i svih drugih relevantnih aktera u cilju formiranja širokog fronta za suzbijanje dezinformacija kroz afirmaciju najviših standarda za provjera činjenica i svih drugih etičkih principa profesionalnog novinarstva, kao i promicanje medijske pismenosti i kritičkog mišljenja.

Njeni članovi se pridržavaju Deklaracije koja afirmiše slobodu izražavanja u različitim oblicima, ističući da situacija na Balkanu zahtijeva dodatno fokusiranje na suzbijanje problema dezinformacija na regionalnom nivou, posebno prekograničnih dezinformacija, kao i osnaživanje građana kroz obrazovanje i stavljanje njihovih stvarnih potreba kao prioriteta u radu medija.

ADN-Balkan se postepeno razvija kroz bilateralnu i multilateralnu saradnju svojih osnivača, koja se intenzivirala od 2018. godine kao odgovor na sve veći nivo dezinformacija u regionu. Mreža je otvorena za saradnju i širenje sa svim subjektima koji posluju u regionu koji se pridržavaju principa navedenih u osnivačkoj deklaraciji.