Prihvatni centar Lipa nije izgrađen na imanjima srpskih povratnika

Published on:

Prihvatni centar Lipa nije izgrađen na imanjima srpskih povratnika

Radio-televizija Republike Srpske (RTRS) je netačno navela da je prihvatni centar za migrante Lipa izgrađen na privatnim imanjima.

Na portalu Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) je 10.12.2021. godine objavljen članak sa naslovom:

U Lipi za migrante sve, za Srbe ni struja; Јedino utočište svetinja iz 1901. godine (VIDEO)

U članku, u kojem se tematiziraju problemi srpskih povratnika u selo Lipa nadomak Bihaća, novinarka tvrdi da je ovo “srpsko selo” postalo poznato po migrantima, a ne po srpskim povratnicima. Navodi se i da je obližnji migrantski kamp Lipa napravljen na imanjima Srba.

Umjesto da su Srbima obnovili kuće i omogućili povratak, na njihovim imanjima podigli su migrantski kamp. (…)

U članku je objavljen i videosnimak televizijskog priloga emitovanog 10.12.2021. godine u emisiji “Pečat”. Prilog je objavljen na YouTube kanalu RTRS-a.

Tvrdnju da je kamp za migrante u Lipi izgrađen na posjedima Srba novinarka je izgovorila u prilogu, što se može čuti na 2:05 minuti snimka.

Tokom priloga, novinarka nije ponudila nikakvu argumentaciju za tvrdnju da je na srpskim imanjima podignut migrantski kamp, odnosno dijelom i na privatnim imanjima.

Članak RTRS-a prenijeli su portali Princip News, Top Portal i Patriote Srpske, a objavljen je i na stranici političke organizacije Savez Srba iz regiona.

Migrantski centar Lipa je obnovljen i svečano otvoren 19.11.2021. godine, uz finansijsku podršku Evropske unije. Podsjetimo da je na mjestu današnjeg centra postojalo šatorsko naselje u kojem je došlo do požara u decembru 2020. godine, te je napravljeno novo naselje koje je, kao što smo naveli, otvoreno u novembru ove godine.

Delegaciji EU u BiH obratili smo se upitom da li su upoznati sa tvrdnjama da je prihvatni centar Lipa izgrađen na srpskim imanjima, odnosno dijelom i na privatnim imanjima, i da li su takvi navodi tačni.

Ferdinand Koenig, glasnogovornik Delegacije EU i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, rekao je da je zemljište na kojem je izgrađen pomenuti prihvatni centar u vlasništvu Grada Bihaća.

Kontaktirali smo Ministarstvo sigurnosti BiH, koje nas je informisalo da je zemljište na kojem je izgrađen Privremeni prihvatni centar Lipa u vlasništvu Grada Bihaća, te da je ustupljeno Ministarstvu sigurnosti BiH na period od 5 godina.

Koenig je u odgovoru napomenuo i da Delegacija EU u BiH ipak ne može govoriti u ime Ministarstva kojem je ustupljen migrantski centar Lipa.

Raskrinkavanje je kontaktiralo i Grad Bihać upitom da li su tačni navodi da je prihvatni centar Lipa izgrađen na srpskim imanjima, odnosno dijelom i na privatnim imanjima.

Damir Smajić, pomoćnik gradonačelnika za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihaća, objasnio je u odgovoru za Raskrinkavanje da je zemljište na kojem je izgrađen migrantski centar Lipa u vlasništvu ovog grada.

Vezano za Vaš upit, u ime gradske uprave i gradonačelnika Grada Bihaća, gospodina Šuhreta Fazlića, obavještavam Vas da je migrantski kamp Lipa, namijenjen smještaju osoba, postavljen na zemljištu označenom kao k.č. br. 145/1 k.o. Lipa (jedan katastarski operat), ukupne površine 40903 m22, po kulturi upisano kao livada 6. klase površine 27883 m2, livada 5. klase površine 7050 m2 i oranica/njiva 7. klase površine 5970 m2, a koje zemljište je Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona privremeno pretvoreno u nepoljoprivredne svrhe (na period od 5 godina), upisano kao vlasništvo Grada Bihaća sa dijelom 1/1. U svim postupcima vezanim za izdavanje akata o građenju za predmetni kamp, pozivane su i učestvovale sve stranke, koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom.

Dakle, u prilogu, a potom i u članku RTRS-a, novinarka ne argumentuje navode da je na srpskim imanjima podignut migrantski kamp, odnosno dijelom i na privatnim imanjima.

Delegacija EU u BiH, koja je finansijski podržala renoviranje prijemnog centra Lipa, potvrdila nam je da je, prema raspoloživim informacijama iz Ministarstva sigurnosti BiH, Grad Bihać vlasnik zemljišta na kojem se centar nalazi.

Da je Grad Bihać vlasnik zemljišta, potvrdio nam je i pomoćnik gradonačelnika za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihaća Damir Smajić.

Shodno navedenim činjenicama, tvrdnju iz televizijskog priloga i članka RTRS-a da je na srpskim imanjima podignut migrantski kamp, odnosno dijelom i na privatnim imanjima, ocjenjujemo kao lažnu vijest.

Sve kasnije objave članaka sa ovom tvrdnjom ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti.