БАЗА

Главна цел на проектот е откривање на странско малигно влијание на Западен Балкан преку разоткривање и мапирање на протокот на дезинформации и пропаганда што потекнуваат од надворешни актери низ регионот.

Откривање и аналитичка медиумска содржина по земја:

Фактоје од Албанија
„Зашто Не? од Босна и Херцеговина
Сбункер од Косово
ЦДТ од Црна Гора
Метаморфозис од Северна Македонија
ИСАК фонд од Србија

 

Истражувачки написи, прикажувајќи работа од

 • ЦДТ (Црна Гора)
 • Internews Косово (Косово)
 • СКУП (Северна Македонија)
 • Мета.мк / Порталб / Вистиномер (Северна Македонија)

Публикации:

Придружете ни се на социјалните мрежи: Фејсбук и Твитер

Настани за застапување:

Специфични цели

 1. Зголемување на капацитетот на новинарите и медиумите да идентификуваат, документираат, известуваат и разоткриваат странски малигни влијанија;
 2. Едуцирање на јавноста за природата и ефектите на дезинформациите под влијание на надворешни актери;
 3. Залагање за зголемена јавна дебата и зголеме интерес за конструктивни политички мерки
 4. Развивање модел за справување со дезинформации од странски малигни извори

Целни групи

 1. Општата јавност како група која е најпогодена од странските малигни влијанија;
 2. Национални и регионални редакции и новинари;
 3. Граѓански организации
 4. Јавни/државни институции вклучени во борбата против малигните странски влијанија.

Очекувани резултати

 1. Зголемена свест и јавно знаење за дезинформационите екосистеми во Западен Балкан, преку обезбедување инфраструктура за рано предупредување, заснована на податоци.
 2. Производство на информативни и едукативни медиумски содржини за разоткривање дезинформации врз основа на иновативна методологија заснована на податоци за идентификување, следење и изложување на странски малигни влијанија.
 3. Создавање повеќестрана мрежа составена од претставници од граѓанско општество и медиумски организации, вклучително и проверки на факти и вести, тинк-тенк и други заинтересирани чинители, која служи како платформа за заедничко медиумско покривање, следење на медиумите и градење капацитети.
 4. Современ модел за справување со дезинформации, базиран на методологија за препознавање и известување за странско малигно влијание во регионот на Западен Балкан (Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово) применлив надвор од регионот каде што е развиен, особено на места каде таквото токсично влијание не добива соодветно внимание од страна на медиумите и политичкиот врв.

Проектни активности

 1. Развој на регионална инфраструктура заснована на податоци за рано предупредување која ќе служи за спречување на штетното влијание во регионот од кампањи за дезинформации кои потекнуваат од странски актери.
 2. Watchdog journalism– производство на висококвалитетни новинарски содржини во вид на рецензии, анализи и истражувачки стории.
 3. Истражувањефокусирано на мапирање, документирање и објаснување на местата на малигно странско влијание во секоја земја и ЗБ како целина. Собирање и анализа на податоци што ќе резултира со создавање инфраструктура за рано предупредување управувана од податоци, фокусирана околу базата на податоци.
 4. Јавно информирање и застапување– ангажирање на општата публика и зголемување на свеста преку промотивна кампања за едукација на јавноста и информирање преку социјалните медиуми; придонесување за промена на политиката преку консултации за застапување и јавни настани на кои се собираат релевантните засегнати страни за да се зголеми нивната свест и ангажман во јавната дебата за малигните странски влијанија.

Времетраење на проектот: 3,5 години (42 месеци)

Финансиска поддршка: Кралство Холандија

Партнери на проектот – членови на основната мрежа: