Çmimi i vajit në një market në Tiranë, 31 maj 2022