Ukraina nuk rekruton njerëz nën moshën 18 vjeç, gratë janë të regjistruara në regjistrin ushtarak, por kjo nuk do të thotë se ato do të rekrutohen

Published on:

Ukraina uli kufirin e moshës për shërbimin ushtarak nga 27 në 25 vjeç, por nuk rekruton persona nën 18 vjeç. Rekrutimi i fëmijëve në forcat e armatosura është kundër ligjit në Ukrainë. Sa i përket grave në Ukrainë, që nga 1 tetori 2022, ato janë të regjistruara në regjistrin ushtarak, por kjo nuk do të thotë automatikisht se ato do të shërbejnë një mandat ushtarak.

 

Ne po shqyrtojmë një postim në Facebook që pretendon se ukrainasit do të rekrutojnë më shumë gra dhe do të ulin kufirin e moshës në 17 vjeç. Kjo nuk është e vërtetë.

Ukrainasit do të rekrutojnë edhe ata që nuk janë më të shëndetshëm, po mendojnë të përfshijnë më shumë gra dhe të ulin kufirin e moshës në 17 vjeç. Por nëse këto nuk janë shenja të fitores së menjëhershme, atëherë vërtet nuk e di, thuhet në postimin që po analizojmë.

Pretendime të tilla nuk mbështeten me asnjë provë dhe fakte, por janë arbitrare. Kontrolli ynë tregoi se Ukraina nuk rekruton nën 18 vjeç, por ka ulur kufirin e moshës për shërbimin ushtarak nga 27 në 25. Për sa u përket grave në Ukrainë, që nga 1 tetori 2022, ato janë të regjistruara në regjistrin ushtarak, por kjo nuk do të thotë se ato do të rekrutohen.

Rekrutimi i fëmijëve në forcat e armatosura është kundër ligjit në Ukrainë.

Neni 15 i Ligjit për Shërbimin Ushtarak të Ukrainës thotë se të vetmit persona për të cilët kjo vlen janë:

Shtetasit ukrainas, gjinia e të cilëve është mashkull, të cilët janë të shëndetshëm, të cilët kanë mbushur moshën 18 vjeç në datën e fillimit të shërbimit dhe personat që nuk kanë mbushur ende 27 vjeç dhe që nuk kanë të drejtë për përjashtim ose shtyrje. Shtetasit e moshës ushtarake mund të pranohen vullnetarisht për shërbimin ushtarak me kontratë në kushtet e parashikuara në pjesën e parë të nenit 20 të këtij ligji dhe në mënyrën e përcaktuar me rregulloret për shërbimin ushtarak të qytetarëve të Ukrainës.

Nuk ka asnjë provë për të dokumentuar dhe mbështetur pretendimet se ka fëmijë ukrainas që luftojnë në vijën e frontit.

Profilet pro-ruse në rrjetet sociale shpesh përhapin zëra se Ukraina po dërgon fëmijë në vijën e parë për të luftuar kundër ushtarëve rusë, raporton France 24 Observes.

France 24 Observers foli me Denis Krivosheev, zëvendësdrejtor rajonal i ngarkuar për kërkimin për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore në Amnesty International, i cili në lidhje me këtë tha:

Amnesty International nuk ka dijeni për ndonjë rast të dokumentuar të fëmijëve ushtarë në ushtrinë ukrainase.

Lidhur me pretendimin se edhe gratë në Ukrainë do të rekrutohen, kjo pohohet në mënyrë arbitrare. Më 19 qershor 2022, u publikua një intervistë me avokatin ushtarak të rajonit të Korovograd dhe kreun e grupit ligjor të qendrës rajonale të rekrutimit territorial, Yury Hryva, i cili shpjegon për regjistrimin ushtarak të grave gjatë gjendjes ushtarake në Ukrainë. Së pari, gratë do të regjistrohen në regjistrin ushtarak, por kjo nuk do të thotë se ato do të rekrutohen – regjistrohen në afatin ushtarak. Regjistrimi në regjistrin ushtarak nuk është i barabartë me kryerjen e shërbimit ushtarak! Regjistrimi i femrave është paralajmëruar të fillojë më 1 tetor 2022 dhe do të pranohen femrat nën moshën 60 vjeç, të cilat nuk kanë kundërindikacione mjekësore dhe që profesioni apo specialiteti i tyre është i përcaktuar në urdhrin e Ministrisë së Mbrojtjes.

Profesionet të cilave duhet t’u përkasin femrat, mund të shihen në urdhrin e Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, i cili ka hyrë në fuqi më 17 dhjetor 2021 dhe aty renditen profesionet për femrat që duhet të jenë në regjistrin ushtarak. Në përgjithësi, në të përfaqësohen disa profesione, si: hotelieri, botues, shtypshkronjë, programacion, mjekë, avokatë, gazetarë, muzikantë, punonjës socialë, kontabilistë etj.

Sipas të dhënave zyrtare, që nga fillimi i majit 2023, 42,000 gra shërbejnë në formacionet ushtarake të Ukrainës, që është një përqindje e konsiderueshme e numrit të përgjithshëm të personelit ushtarak.

Për to nuk shkruhet dhe nuk bëhen filma. Ndërkohë punojnë në ushtri. Ata bëjnë çdo ditë punën e tyre të rëndësishme. Ato janë të angazhuara në sigurimin e të drejtave dhe mundësive të barabarta për gratë dhe burrat në ushtri, i përshkruan gratë ushtarake ukrainase, zëvendësministrja e Mbrojtjes, Hana Malyar.

Kontrolli ynë tregoi se Verkhovna Rada e Ukrainës uli kufirin e moshës për shërbimin ushtarak nga 27 në 25 vjeç.

Siç thuhet në sqarimin e projektligjit, deri më tani qytetarët që janë të aftë për shërbimin ushtarak dhe që kanë mbushur moshën 18 vjeç deri në ditën e dërgimit në njësitë ushtarake dhe personat e moshuar që nuk kanë mbushur moshën 27 vjeç dhe nuk kanë të drejtën e përjashtimit ose vonesës nga rekrutimi janë të ftuar në detyrë ushtarake, shkruan Visit Ukraine. Në të njëjtën kohë, regjistrimi ushtarak i nënshtrohen shtetasve që kanë mbushur moshën 27 vjeç gjatë regjistrimit për shërbimin ushtarak.

Gjithashtu saktësohet se gjatë regjimit ligjor të gjendjes ushtarake në Ukrainë, nuk ka nevojë që shtetasit nën moshën 27 vjeç të regjistrohen në ushtri për një kohë të gjatë.

Ministri i atëhershëm i Mbrojtjes i Ukrainës, Oleksiy Reznikov, e justifikoi uljen e moshës për shërbimin ushtarak me nevojën për të rimbushur rezervën për mobilizim. Më herët, mosha maksimale për rekrutim ishte 27 vjeç. Nëse një person ka mbushur moshën 27 vjeç dhe nuk ka shërbyer në ushtri, ai nuk mund të mobilizohet.

Pas ndryshimit të ligjit, burrat nga mosha 25 deri në 60 vjeç edhe pa përvojë në shërbimin ushtarak, mund të mobilizohen në kohë lufte. Projektligji zgjeroi gamën e personave që mund të mobilizoheshin me rekrutët e moshës 25 dhe 26 vjeç, të cilët më parë nuk ishin subjekt i mobilizimit, shkruan Visit Ukraine.

Nga e gjithë kjo mund të konkludojmë se Ukraina nuk rekruton persona nën moshën 18 vjeç, por ka ulur kufirin e moshës për shërbimin ushtarak nga 27 në 25 vjeç. Rekrutimi i fëmijëve në forcat e armatosura është kundër ligjit në Ukrainë. Për sa u përket grave në Ukrainë, që nga 1 tetori 2022, ato janë të regjistruara në regjistrin ushtarak, por kjo nuk do të thotë se ato do të rekrutohen. Prandaj, ne e vlerësojmë postimin që po analizojmë si të pavërtetë.